TRASEUL TEMATIC – Băile Tuşnad (656m) – Lacul Ciucaş (600m) – Piatra Şoimilor (824m)

După traversarea podului de peste râul Olt, drumul se bifurcă, spre stânga putem ajunge la camping şi la mofetă (traseul nr. 2), iar spre dreapta, unde sunt amplasate și 2 panouri informative, continuă traseul marcat cu triunghi roşu, care urcă spre Piatra Şoimilor. Marcajul, după numai 25 metri, traversează drumul forestier (traseul cu nr. 4), trece pârâul Corbului şi urcă pe 18 serpentine pe versantul abrupt al Pietrei Şoimilor.
După o urcare de cca. 45 minute, pădurea se rarefiază şi ajungem în spatele unei stânci mai mici, aflată la capătul de sud al Pietrei Şoimilor. Puţin mai spre dreapta părăsim poteca şi după cam 10 m urcăm cu grijă pe o pantă abruptă şi ajungem la un mic popas, de aici mai mergem 5 minute spre nord până când ajungem la puctul de belvedere Piatra Şoimilor, unde se află și crucea de lemnn. De aici putem admira priveliştea oferită de stațiune, de defileul Oltului şi de masivul Ciomat. Pe parcursul traseului putem să ne informăm cu ajutorul celor 10 panouri informative montate pe copaci.
traseu_tematic.max
Marcaj: triunghi roşu, panouri informative.
Durată: 1 – 2 h.
Distanţa de parcurs: 2,5 km.
Diferenţă de nivel: 189 m.

Traseul cicloturistic

Traseul (cca. 10 km) pornește  din localitatea Tuşnadul Nou, parcurgând porţiuni de poiene şi pădure, trecând pe la poalele Rezervaţiei Naturale Piatra Şoimilor ajungând pe malul Oltului în Băile Tuşnad de unde continuă prin traversarea podețului suspendat peste Olt și ajunge până în Comuna Bixad (traseu nr.1).Acest traseu cicloturistic a fost amenajat pentru a lega județele Harghita și Covasna prin „Drumul Apelor Minerale”, acest fapt reprezentând prima iniţiativă de acest gen în România. Fundaţia pentru Parteneriat împreună cu Asociația de Turism și de Ocrotirea Naturii (ATON) au făcut primii paşi pentru ca această iniţiativă să devină realitate. Existenţa sutelor de băi şi a miilor de izvoare de apă minerală cu efecte curative a constituit o bază perfectă pentru crearea unui astfel de drum.
traseu_cicloturistic.max
Marcaj: triunghi roşu, panouri informative.
Durată: 2 h.
Distanţa de parcurs: 10 km.
Diferenţă de nivel: 60 m.

Refugiul Pilișca / Vârful Pilișca Mare

Pornim din stațiune, de la gara C.F.R., trecem podul peste râul Olt, ne îndreptăm pe drumul forestier Banios, care ne conduce în urcuș pe o vale strâmtă, la nord de Piatra Șoimilor. După un urcuș de o oră, părăsim drumul și continuăm pe poteca marcată, care ne conduce la un refugiu de curând reamenajat, de unde ne îndreptăm spre vest și urcăm până la traseul de creastă, marcat cu banda albastră. De aici, spre sud, după un scurt timp, ajungem pe Vârful Pilișca Mare (1 374 m).

Marcaj: cruce albastră.
Durată: 1,5 – 2 h.
Distanţa de parcurs: 4 km.
Diferenţă de nivel: 720 m.

Stâncile Turnuri

Traseul (de curând amenajat) porneşte din locul descris la traseul nr. 5. Dupa un urcuș de o oră, pe o potecă marcată cu triunghi albastru trecem pe lângă popasul turstic amenajat, apoi ajungem la Stâncile Turnuri unde există un punct de belvedere. De aici putem admira priveliştea oferită de stațiune, de defileul Oltului şi de masivul Ciomat.

stancile_turnuri.maxMarcaj: triung albastru;
Durată: 1 h;
Distanţa de parcurs: 1,5 km.
Diferenţă de nivel: 540 m;

Apa roșie / Pârâul Vârghiş / Situl Natura 2000 Tinovul Mohoș – Lacul Sfânta Ana

La ieşirea dinspre nord a staţiunii Băile Tuşnad, după 1,25 km – spre Miercurea-Ciuc, din şosea pleacă în dreapta un drum forestier străjuit de plopi, drumul forestier Vârghiş. După cca. 2 km drumul traversează valea pârâului, iar după 750-800 m, spre stânga, pleacă drumul forestier Haramul Mare, care urcă până în valea pârâului Veress. De la bifurcaţie spre dreapta traseul, marcat cu triunghi galben, ajunge după 250 m într-o mică poiană.
Traseul urcă spre stânga, în pădurea umedă pe versantul vestic al Vf. Mohoş şi spre Haramul Ierbos. După 15 minute de mers ajungem într-o poiană alungită, iar după alte 15 minute de mers prin pădure, găsim  o alta. Pădurea de brazi lasă loc fagilor și atât în dreapta cât şi stânga întâlnim o serie de poteci. Urcăm pe poteca marcată până la şaua dintre vârful Mohoş şi Ciomatul Mare. De aici poteca coboară lângă Tinovul Mohoş unde se uneşte cu traseul marcat cu punct roşu. Din acest punct cabana Sfânta Ana se află la 1,5 km. Poteca urcă pe marginea Tinovului Mohoş, apoi traversează poiana Mohoş şi ajunge la Lacul Sfânta Ana.
apa_rosie.max
Marcaj: triunghi galben.
Durată: 2 h.
Distanţa de parcurs: 5,5 km.
Diferenţă de nivel: 420 m.

Vârful Cetății / Situl Natura 2000 Tinovul Mohoș – Lacul Sfânta Ana

Marcajul linie albastră urmăreşte şoseaua până la benzinărie, de unde urcă spre dreapta spre “cantina nr. 5”, în ruine astăzi. Pe marginea pădurii începe poteca care urcă pe marginea pârâului Cetăţii printre stănci. După un urcuş abrupt de cca. 50 de minute ajungem la o bifurcaţie, în care urmăm poteca din stânga, cea marcată (de curând amenajată de către Asociația Eco Club Alpin – Harghita). După alte 15 minute ajungem la marginea platoului Vârfului Cetăţii, la drumul vechi care urcă pe acesta.Aici din poteca turistică marcată cu linie albastră se desprinde spre stânga poteca marcată cu punct albastru, pe care, în decurs de 15 minute, putem ajunge la Vf. Cetate. După ce ne întoarcem în şa, continuăm drumul pe poteca marcată cu linie albastră. După 150 m, în stânga, întâlnim drumul ce urcă de la pârâul Tisei. Mai departe urcăm prin pădure spre sud, în şaua dintre vârfurile Ciomatului. După 8-10 minute traseul trece peste pârâul Cetăţii şi coteşte spre sud-est. Urcuşul este din ce în ce mai abrupt, cea mai dificilă porţiune fiind cea dintre Vf. Surduc şi Ciumatul Mare. Poteca ajunge în poiana din şaua dintre vârfuri, unde se întâlneşte cu poteca marcată cu cruce roşie care urcă din Băile Tuşnad. De aici drumul coboară până în poiana și craterul Mohoş unde se află și Tinovul Mohoș, apoi de la barieră, unde se află cabana și campingul, coborâm în crater unde se află Lacul Sfânta Ana.
varful_cetatii.max
Marcaj: bandă albastră, punct albastru până la Vf. Cetăţii.
Durată: 4 – 5 h.
Distanţa de parcurs: 14 km.
Diferenţă de nivel: 560 m.

Bastionul Apor

Este primul traseu marcat din Băile Tuşnad. Traseul turistic porneşte din mijlocul staţiunii, trece prin centrul orașului, pe lângă izvoarele Mikes şi Apor şi ajunge la marginea pădurii.
Aici se termină strada pavată, traseul continuă pe o potecă bine bătătorită. După cam 10 minute de mers, traseele marcate cu cruce roşie şi punct roşu se despart. Primul traseu, marcat cu cruce roșie (traseul nr. 10) duce la Situl Natura 2000 Tinovul Mohoș – Lacul Sfânta Ana, iar cel de al doilea, marcat cu punct roșu, se întoarce spre stânga şi continuă pe versantul Muntelui Surduc aproape pe orizontală. După cca. 10 minute de mers, la o altitudine de 701 m, se ajunge la Bastionul Apor, construit ca punct panoramic în anul 1883 (de curând a fost restaurat și iluminat pe timp de noapte cu un panou fotovoltaic). După punctul de belvedere drumul se întoarce mai întâi spre dreapta, apoi spre stânga, ocolind izvoarele unui mic pârâu. Pe mica vale coboară o potecă marcată, care ajunge în staţiune.
bastionul_apor.max
Marcaj: punct roşu. Durată: ½ – 1 h.
Distanţa de parcurs: 1,5 km.
Diferenţă de nivel: 68 m.

Situl Natura 2000 Tinovul Mohoș – Lacul Sfânta Ana

Pe marginea din dreapta a pârâului Comloş traseul marcat cu cruce roşie urcă poteca ce este formată din nu mai puţin de 32 de serpentine. Traseul porneşte din locul descris la traseul nr. 9. Din punctul în care cele două trasee se despart traseul marcat cu cruce roşie urcă 3,2 km pe nişte serpentine foarte strânse până la şaua dintre Ciomatul Mare şi Ciomatul Mic.
Poteca trece prin pădurea deasă de brazi, apoi de fagi. Primul loc de odihnă este în mica poiană din şa, unde traseul nostru întâlneşte traseul care urcă de la Vf. Cetăţii, marcat cu linie albastră (traseul nr. 8). Părăsind poiana intrăm iarăşi în pădure, mergând aproape pe orizontală o porţiune importantă. Drumul coboară până în poiana și craterul Mohoş unde se află și Tinovul Mohoș, apoi de la barieră, unde se află și cabana și campingul, coborâm în crater unde se află Lacul Sfânta Ana.

natura2000.maxMarcaj: cruce roşie până la cabană, triunghi albastru pe Ciomadul Mare.
Durată: 3 – 3 ½ h.
Distanţa de parcurs: 6 km.
Diferenţă de nivel: 554 m.